Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Natura 2000

Natura 2000 – program utworzenia w krajach Unii Europejskiej wspólnego systemu (sieci) obszarów objętych ochroną przyrody. Podstawą dla tego programu są dwie unijne dyrektywy: Dyrektywa Ptasia i Dyrektywa Siedliskowa (Habitatowa). Celem programu jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy.

Wspólne działanie na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy w oparciu o jednolite prawo ma na celu optymalizację kosztów i spotęgowanie korzystnych dla środowiska efektów. Jednolite prawo powinno ułatwić współdziałanie wielu instytucji zajmujących się ochroną przyrody stale i tych dla których jest to działanie oboczne. Zadanie i cel rangi europejskiej powinno łatwiej uzyskać powszechną akceptację społeczną, tym bardziej że poszczególne kraje członkowskie są zobowiązane do zachowania na obszarach wchodzących w skład sieci Natura 2000 walorów chronionych w stanie nie pogorszonym, co wcale nie musi wykluczać ich gospodarczego wykorzystania.

Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

Sprzedaż drewna

Sprzedaż drewna

Sprzedaż drewna prowadzona jest w leśnictwach oraz w biurze nadleśnictwa, od poniedziałku do piątku w godzinach 7 -15.

Sprzedaż drewna prowadzona jest w leśnictwach oraz w biurze nadleśnictwa, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 14:30.

SPRZEDAŻ DETALICZNA:

Tryb postępowania:

 1. Sprzedaż w biurze Nadleśnictwa:
 1. Klient zainteresowany zakupem detalicznym kontaktuje się z osobą zajmująca się sprzedażą drewna:

- Bartosz Chrzanowski tel. 885 502 943 lub z leśniczymi (wykaz telefonów znajduje się na stronie internetowej nadleśnictwa w zakładce kontakty),

 1. Po uzgodnieniu ilości i rodzaju zamawianego surowca, leśniczy przekazuje dane dotyczące zakupu do osoby zajmującej się sprzedażą drewna w biurze Nadleśnictwa,
 2. Klient otrzymuje informację o kwocie do zapłaty,

Należności są przyjmowane w kasie nadleśnictwa kartą lub gotówką oraz bezgotówkowo w formie przelewu na rachunek bankowy Nadleśnictwa Waliły:

- BNP Paribas S.A. O/ Białystok 44 2030 0045 1110 0000 0072 8850.

Tytuł przelewu: za drewno w detalu, imię i nazwisko oraz adres kupującego drewno. Za dzień dokonania zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Nadleśnictwa Waliły.

 1. Nadleśnictwo wystawia fakturę tradycyjną w przypadku zapłaty w kasie lub elektroniczną w przypadku zapłaty przelewem, której odbiór następuje po uzgodnieniu z leśniczym. Po otrzymaniu dokumentu kupujący uzgadnia wywóz drewna z lasu.
 1. Sprzedaż w kancelarii leśnictwa:
   
 1. Klient zainteresowany zakupem detalicznym kontaktuje się z leśniczymi (wykaz telefonów znajduje się na stronie internetowej nadleśnictwa w zakładce kontakty),
   
 2. Po uzgodnieniu ilości i rodzaju zamawianego surowca leśniczy wystawia asygnatę oraz paragon kupującemu, klient dokonuje płatności gotówką,
   
 3. Po otrzymaniu dokumentów kupujący uzgadnia wywóz drewna z lasu.