Aktualności Aktualności

Afrykański pomór świń

W dniu 28 sierpnia 2014 Komisja Europejska opublikowała decyzję wykonawczą KE 2014/637/UE zmieniającą załącznik do decyzji Nr 2014/178/UE odnośnie do obszarów objętych ograniczeniami w związku z afrykańskim pomorem świń w niektórych państwach członkowskich.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał w dniu 29 sierpnia 2014 r. rozporządzenie (Dz.U. poz. 1205) zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń.

W dniu 23 lipca 2014 roku Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał rozporządzenie w sprawie wprowadzenia w 2014 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej "Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczenie".

Szczegółowe informacje oraz materiały dotyczące afrykańskiego pomoru świń dostępne na stronach:

Głównego Inspektoratu Weterynarii

Wrota Podlasia