Aktualności Aktualności

Komunikat - nabywanie lasów

Nadleśnictwo Waliły informuje, że w ramach powiększania zasobów leśnych, zainteresowane
jest nabywaniem lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia znajdujących się w zasięgu
terytorialnym Nadleśnictwa.
Pisemne oferty właścicieli wskazanych gruntów planujących ich odsprzedaż, obejmujące m.in.:
numer działki, obręb ewidencyjny, numer księgi wieczystej, proponowaną cenę sprzedaży,
można składać w następującej formie:
- za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: walily@bialystok.lasy.gov.pl lub
- za pośrednictwem poczty tradycyjnej, na adres: Waliły-Stacja, ul. Białostocka 3, 16-040 Gródek lub
- osobiście (po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu - tel. 85 71 32 300).
Zapraszamy do kontaktu.