Aktualności Aktualności

MONITORING STOSOWANY PRZEZ POSTERUNEK STRAŻY LEŚNEJ NADLEŚNICTWA WALIŁY

Pod zarządem Nadleśnictwa  Waliły znajdują się grunty leśne będące własnością  Skarbu Państwa, które są objęte nadzorem mobilnych kamer, foto pułapek oraz kamer interwencyjnych na mocy Zarządzenia Nr 42/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Waliły z dnia 5 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia „Instrukcji systemu monitoringu stosowanego przez Posterunek Straży Leśnej w Nadleśnictwie Waliły”. Nadzór prowadzony jest w celu  zwalczania przestępstw i wykroczeń leśnych (ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 r. (Dz.U. 2017 r. poz. 788 ze zm.)).

Administratorem Danych zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922 ze zm.) jest Nadleśnictwo Waliły mające siedzibę w Waliły-Stacja przy ul. Białostocka 3, 16-040 Gródek

Pozyskiwanie danych jest niezbędne do realizacji w/w celów. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom za wyjątkiem wypadku, gdy zarejestrowane dane stanowią dowód w sprawie popełnienia czynu zabronionego. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.