Aktualności Aktualności

Zmiana na stanowisku nadleśniczego

8 lutego 2024 r. p.o. Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku Tadeusz Wilczyński powierzył pełnienie obowiązków Nadleśniczego Nadleśnictwa Waliły Januszowi Samociukowi. Tym samym ze stanowiska Nadleśniczego został odwołany Dariusz Mytych, który sprawował tę funkcję przez ostatnie 3 lata. Dziękujemy za kierowanie naszym zespołem i dzielenie z nami wspólnych chwil na krętej drodze pracy leśnika.

Dla Nadleśniczego Janusza Samociuka praca w Nadleśnictwie Waliły to powrót do miejsca, w którym upłynęła większość jego kariery zawodowej. W roku 2016, po 22 latach pracy w Nadleśnictwie Waliły, objął stanowisko Nadleśniczego Nadleśnictwa Czarna Białostocka, funkcję tę pełnił przez ostatnie 8 lat. Cieszymy się bardzo, że znów będziemy mieli przyjemność wspólnie pracować i życzymy nowemu Nadleśniczemu wielu sukcesów zawodowych i satysfakcji z pracy.

Tekst i zdjęcia Małgorzata Zbyryt