Telefon interwencyjny ws. lęgów ptasich

Numer telefonu służy do informowania o przypadkach uszkodzeń lęgów ptasich na terenach zarządzanych przez Lasy Państwowe. Leśnik, z którym się Państwo skontaktują podejmie interwencję, by pomóc poszkodowanym ptakom. Aby interwencja mogła przebiegać sprawnie, prosimy o jak najbardziej precyzyjne określenie lokalizacji i przesłanie fotografii z miejsca zdarzenia.

W przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt właściwy kontakt to policja. Gdy w efekcie kolizji zwierzę zostało ranne, policjanci powinni skontaktować się z lekarzem weterynarii. Weterynarz podejmie decyzję, w jaki sposób pomóc czy też skrócić cierpienie zwierzęcia.

Przypominamy, że młode zwierzęta – ssaki, wyrośnięte pisklęta ptaków, czyli podloty – na ogół nie potrzebują pomocy człowieka. Ich taktyka to pozostawanie w ukryciu, gdy rodzice żerują bądź zdobywają pokarm dla potomstwa. Oceńmy, czy zwierzę nie jest poturbowane lub poranione. Jeśli nie, to zostawmy je tam, gdzie jest. Nie dotykamy zwierząt!

Telefon interwencyjny

85 713 23 12 lub kom.: 509 712 324

Dodatkowe informacje


Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

Sprzedaż drewna

Sprzedaż drewna

Sprzedaż drewna prowadzona jest w leśnictwach oraz w biurze nadleśnictwa, od poniedziałku do piątku w godzinach 7 -15.

Sprzedaż drewna prowadzona jest w leśnictwach oraz w biurze nadleśnictwa, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 14:30.

SPRZEDAŻ DETALICZNA:

Tryb postępowania:

 1. Sprzedaż w biurze Nadleśnictwa:
 1. Klient zainteresowany zakupem detalicznym kontaktuje się z osobą zajmująca się sprzedażą drewna:

- Bartosz Chrzanowski tel. 885 502 943 lub z leśniczymi (wykaz telefonów znajduje się na stronie internetowej nadleśnictwa w zakładce kontakty),

 1. Po uzgodnieniu ilości i rodzaju zamawianego surowca, leśniczy przekazuje dane dotyczące zakupu do osoby zajmującej się sprzedażą drewna w biurze Nadleśnictwa,
 2. Klient otrzymuje informację o kwocie do zapłaty,

Należności są przyjmowane w kasie nadleśnictwa kartą lub gotówką oraz bezgotówkowo w formie przelewu na rachunek bankowy Nadleśnictwa Waliły:

- BNP Paribas S.A. O/ Białystok 44 2030 0045 1110 0000 0072 8850.

Tytuł przelewu: za drewno w detalu, imię i nazwisko oraz adres kupującego drewno. Za dzień dokonania zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Nadleśnictwa Waliły.

 1. Nadleśnictwo wystawia fakturę tradycyjną w przypadku zapłaty w kasie lub elektroniczną w przypadku zapłaty przelewem, której odbiór następuje po uzgodnieniu z leśniczym. Po otrzymaniu dokumentu kupujący uzgadnia wywóz drewna z lasu.
 1. Sprzedaż w kancelarii leśnictwa:
   
 1. Klient zainteresowany zakupem detalicznym kontaktuje się z leśniczymi (wykaz telefonów znajduje się na stronie internetowej nadleśnictwa w zakładce kontakty),
   
 2. Po uzgodnieniu ilości i rodzaju zamawianego surowca leśniczy wystawia asygnatę oraz paragon kupującemu, klient dokonuje płatności gotówką,
   
 3. Po otrzymaniu dokumentów kupujący uzgadnia wywóz drewna z lasu.