Magazyn Magazyn

Historia

Lasy Nadleśnictwa Waliły to kompleks stanowiący część Puszczy Knyszyńskiej, a także kompleksy leśne nie związane z Puszczą oraz lasy powstałe wskutek zalesienia gruntów porolnych. Ziemie te przez wieki zajmowała puszcza, ciągnąca sięod bagien poleskich przez górny bieg Narwi, rzekę Supraśl, ziemie między rzeką Brzozową i Sidrą do Biebrzy, gdzie przechodziła w Puszczę Jaćwieską.

Organizacja nadleśnictwa

Organizacja Lasów Państwowych, doskonalona przez dziesięciolecia, opiera się na zasadzie samofinansowania. Dzięki temu Lasy nie korzystają z pieniędzy podatników. Leśne jednostki działają na szczeblu ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym. Pracuje w nich łącznie blisko 25 tys. osób.

Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

Sprzedaż drewna

Sprzedaż drewna

Sprzedaż drewna prowadzona jest w leśnictwach oraz w biurze nadleśnictwa, od poniedziałku do piątku w godzinach 7 -15.

Sprzedaż drewna prowadzona jest w leśnictwach oraz w biurze nadleśnictwa, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 14:30.

SPRZEDAŻ DETALICZNA:

Tryb postępowania:

 1. Sprzedaż w biurze Nadleśnictwa:
 1. Klient zainteresowany zakupem detalicznym kontaktuje się z osobą zajmująca się sprzedażą drewna:

- Bartosz Chrzanowski tel. 885 502 943 lub z leśniczymi (wykaz telefonów znajduje się na stronie internetowej nadleśnictwa w zakładce kontakty),

 1. Po uzgodnieniu ilości i rodzaju zamawianego surowca, leśniczy przekazuje dane dotyczące zakupu do osoby zajmującej się sprzedażą drewna w biurze Nadleśnictwa,
 2. Klient otrzymuje informację o kwocie do zapłaty,

Należności są przyjmowane w kasie nadleśnictwa kartą lub gotówką oraz bezgotówkowo w formie przelewu na rachunek bankowy Nadleśnictwa Waliły:

- BNP Paribas S.A. O/ Białystok 44 2030 0045 1110 0000 0072 8850.

Tytuł przelewu: za drewno w detalu, imię i nazwisko oraz adres kupującego drewno. Za dzień dokonania zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Nadleśnictwa Waliły.

 1. Nadleśnictwo wystawia fakturę tradycyjną w przypadku zapłaty w kasie lub elektroniczną w przypadku zapłaty przelewem, której odbiór następuje po uzgodnieniu z leśniczym. Po otrzymaniu dokumentu kupujący uzgadnia wywóz drewna z lasu.
 1. Sprzedaż w kancelarii leśnictwa:
   
 1. Klient zainteresowany zakupem detalicznym kontaktuje się z leśniczymi (wykaz telefonów znajduje się na stronie internetowej nadleśnictwa w zakładce kontakty),
   
 2. Po uzgodnieniu ilości i rodzaju zamawianego surowca leśniczy wystawia asygnatę oraz paragon kupującemu, klient dokonuje płatności gotówką,
   
 3. Po otrzymaniu dokumentów kupujący uzgadnia wywóz drewna z lasu.