Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta Edukacyjna

Spotkania edukacyjne w Nadleśnictwie Waliły prowadzone są w terenie, w placówkach edukacyjnych oraz w siedzibie nadleśnictwa. Tematyka zajęć dostosowana jest do potrzeb i wymagań uczestników.

Oferta edukacyjna skierowana jest do dzieci, młodzieży i dorosłych w formie grup zorganizowanych. Obejmuje zagadnienia dotyczące wiedzy o lesie oraz o zrównoważonej gospodarce leśnej. Chętnych do współpracy prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z Regulaminem a następnie wypełnienie Karty zgłoszenia zajęć edukacyjnych oraz podpisanie Oświadczenia. Dokumenty można dostarczyć osobiście, przesłać pocztą tradycyjną, elektroniczną lub faxem przynajmniej 5 dni roboczych przed planowaną datą zajęć. Szczegóły związane ze spotkaniem należy uzgodnić z pracownikiem Nadleśnictwa Waliły.

Wszystkie zajęcia prowadzone są bezpłatnie.

Dane kontaktowe:

Małgorzata Zbyryt, tel. 509 551 749, mail: malgorzata.zbyryt@bialystok.lasy.gov.pl