Magazyn Magazyn

Śladami historii

Historycznie teren Nadleśnictwa mocno związany jest z powstaniem styczniowym, ponieważ tu właśnie odbyła się największa w okolicy Białegostoku bitwa powstańcza nazwana później bitwa pod Waliłami.

Walory przyrodnicze

Lasy Nadleśnictwa Waliły będące częścią prastarej Puszczy Knyszyńskiej są niezwykle atrakcyjne przyrodniczo ze względu na swoje położenie nie podlegają silnej presji masowego ruchu turystycznego jak inne kompleksy leśne naszego kraju.