Wydawca treści Wydawca treści

sprzedaż sadzonek

CENNIK SADZONEK

Nadleśnictwo Waliły w 2024 roku oferuje do sprzedaży sadzonki :

Artykuł

Symbol produkcyjny

Cena netto
zł/tys. szt

Cena brutto
zł/tys. szt

Brzoza Brodawkowata BRZ 1.5/0 482,69 521,30
Brzoza Brodawkowata BRZ 2/0 435,54 470,38
Dąb Szpułkowy DB 2/0 860,84 929,71
Świerk Pospolity SW3/0 417,26 450,64
 

Sprzedaż sadzonek – Szkółka Gospodarcza Lipnik

Szkółkarz Emilia Matulewicz 508 011 615

 

SPRZEDAŻ DETALICZNA:

Tryb postępowania:

  1. Klient zainteresowany zakupem detalicznym kontaktuje się telefonicznie z osobą zajmująca się sprzedażą:

- leśniczym Emilią Matulewicz, tel. 508 011 615.

- sprzedaż bezpośrednio na szkółce prowadzona jest metodą bezgotówkową (karta płatnicza)

  1. W przypadku sprzedaży na fakturę, po uzgodnieniu ilości i rodzaju sadzonek, leśniczy przekazuje telefonicznie dane dotyczące zakupu do osoby zajmującej się sprzedażą sadzonek w biurze Nadleśnictwa.
  2. Klient otrzymuje informację telefoniczną o kwocie do zapłaty.

Należności są przyjmowane jedynie bezgotówkowo w formie przelewu na rachunek bankowy Nadleśnictwa Waliły:

- BNP Paribas S.A. O/ Białystok 44 2030 0045 1110 0000 0072 8850;

- BS Białystok O/Gródek 49 8060 0004 0390 0651 2000 0010.
 

Tytuł przelewu: za sadzonki, imię i nazwisko oraz adres kupującego sadzonki. Za dzień dokonania zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Nadleśnictwa Waliły.

  1. Nadleśnictwo wystawia fakturę tradycyjną której odbiór następuje po uzgodnieniu z leśniczym lub elektroniczną (przesyłana na wskazany adres e-mail).