Wydawca treści Wydawca treści

Lasy HCVF

Lasy HCVF (skrót od angielskiej nazwy: High Conservation Value Forests – polska nazwa: Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych) są wyznaczane z wykorzystaniem „Kryteriów wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych w Polsce" Adaptacja do warunków Polski, lipiec  2006 r. autorstwa: Związku Stowarzyszeń „Grupa Robocza FSC – Polska".

Procedura wyznaczania tych lasów i ustalenia zasad gospodarowania w nich zrealizowana została po konsultacjach z samorządami, organizacjami pozarządowymi i środowiskami naukowymi.

Konsultacje zabiegów w lasach HCVF

W ramach konsultacji społecznych Nadleśnictwo Waliły przedstawia zestawienie zabiegów gospodarczych na 2020 rok w poszczególnych kategoriach lasów HCVF.

Zestawienie zabiegów gospodarczych na 2020 rok do pobrania poniżej.