Wydawca treści Wydawca treści

Lasy HCVF

Lasy HCVF (skrót od angielskiej nazwy: High Conservation Value Forests – polska nazwa: Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych) są wyznaczane z wykorzystaniem „Kryteriów wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych w Polsce" Adaptacja do warunków Polski, lipiec  2006 r. autorstwa: Związku Stowarzyszeń „Grupa Robocza FSC – Polska".

Procedura wyznaczania tych lasów i ustalenia zasad gospodarowania w nich zrealizowana została po konsultacjach z samorządami, organizacjami pozarządowymi i środowiskami naukowymi.

Konsultacje obszarów HCVF

Nadleśnictwo Waliły zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych powierzchni obszarów HCVF. Konsultacje potrwają do 14 kwietnia 2022 r.

Materiały do pobrania