Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej.

Do obowiązków właściciela należy przede wszystkim:

  • ponowne wprowadzanie roślinności leśnej (upraw leśnych) w lasach w okresie do 5 lat od usunięcia drzewostanu,
  • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych na uprawach do 10 lat,
  • usuwanie drzew opanowanych przez owady, wywróconych , złamanych, suchych,
  • prowadzenie racjonalnej wycinki drzew zgodnie z uproszczonymi planami urządzania lasu lub decyzjami,
  • wykonywanie prac w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

W Nadleśnictwie Waliły nadzór nad lasami niepaństwowymi prowadzą:

Edyta Charkiewicz

Dzierniakowo, Gródek, Słuczanka, Waliły Stacja, Zarzeczany

Robert Wąchocki

Gobiaty, Grzybowce, Józefowo, Narejki, Piłatowszczyzna, Straszewo, Wierobie, Zubki

Sylwester Kowalczyk

Bobrowniki, Chomontowce, Jaryłówka, Łużany, Skroblaki

Piotr Pawłowicz

Królowe Stojło, Podzałuki, Radunin

Wiesław Sienkiewicz

Bielewicze, Mieleszki, kol. Mieleszki, Wiejki

Jan Szymański

Mostowlany, Podozierany, Świsłoczany, Zielona, Zubry