Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona lasu

W celu zachowania zadowalającej zdrowotności i naturalnej odporności lasów, należy szczególną uwagę poświęcić właściwemu stanowi sanitarnemu lasu.

Ochrona lasu skupia się przede wszystkim na ograniczaniu populacji szkodliwych owadów i grzybów. Dużą uwagę przywiązuje się do zwalczania owadów: kornika drukarza, szeliniaka sosnowca i brudnicy mniszki. Spośród grzybów największe znaczenie ma korzeniowiec wieloletni, od którego cierpią drzewostany rosnące na gruntach porolnych. 

Dotychczas w nadleśnictwie nie wystąpiły poważniejsze gradacje owadów. W niektórych latach pojawiło się zagrożenie drzewostanów świerkowych spowodowane nasilonym występowaniem kornika drukarza, lecz zwalczono je skutecznie wykładając pułapki (np. feromonowe) i usuwając drzewa trocinowe.

Ważnym elementem prowadzonej ochrony lasu jest ograniczenie szkód powodowanych przez zwierzynę płową: jelenie, sarny, łosie. Dlatego corocznie uprawy leśne są zabezpieczane repelentami lub są grodzone, aby zachować prawidłowy wzrost młodego pokolenia drzewek.

Inną, bardzo ważną formą ochrony lasów jest ochrona przeciwpożarowa, w nadleśnictwach prowadzona od kwietnia do października.