Wydawca treści Wydawca treści

Urządzanie Lasu

Nadleśnictwa prowadzą gospodarkę leśną w oparciu o Plan Urządzenia Lasu. Plan urządzenia lasu to podstawowy dokument gospodarki leśnej opracowywany dla określonego obiektu, zawierający opis i ocenę stanu lasu oraz cele, zadania i sposoby prowadzenia gospodarki leśnej.

Obowiązujący Plan Urządzenia Lasu w Nadleśnictwie Waliły został sporządzony na lata 2018-2027.