Magazyn Magazyn

Ochrona Przyrody w Nadleśnictwie Waliły

Ochrona przyrody ma na celu zachowanie, odpowiednie użytkowanie i odtwarzanie zasobów przyrody tak żywej, jak i nieożywionej.

Rezerwaty przyrody

Na terenie nadleśnictwa Waliły znajdują się trzy rezerwaty przyrody: Chomontowszczyzna, Jezioro Wiejki oraz Rabinówka.

Ochrona Gatunkowa

W oparciu o dostępne opracowania odnoszące się do regionu, w tym plany ochrony przyrody rezerwatów, sporządzono listę roślin grzybów i zwierząt podlegających ochronie prawnej, a występujących na terenie objętym zasięgiem terytorialnym Nadleśnictwa Waliły.

Obszary chronionego krajobrazu

Wzgórza Sokólskie nazywane są też Wzgórzami Dąbrowsko–Sokólskimi rozpościerają się wzdłuż wschodniej granicy Polski, od Lipska na północy, do Krynek na południu. Ukształtowane zostały w najstarszym stadium ostatniego zlodowacenia, a ich materiałem narzutowym są przyniesione przez lodowiec skały ze wschodniej Finlandii i Karelii.

Parki krajobrazowe

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej został utworzony 24 maja 1988 r. w celu zachowania najcenniejszych walorów tego terenu. Jest największym obszarem chronionym województwa podlaskiego i jednym z największych w Polsce. Stanowi doskonałe miejsce wypoczynku mieszkańców Białegostoku, Województwa Podlaskiego oraz turystów z kraju i z zagranicy.

Obszary Natura 2000

Natura 2000 – program utworzenia w krajach Unii Europejskiej wspólnego systemu (sieci) obszarów objętych ochroną przyrody. Podstawą dla tego programu są dwie unijne dyrektywy: Dyrektywa Ptasia i Dyrektywa Siedliskowa (Habitatowa). Celem programu jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy.

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Bitwa pod Waliłami

Bitwa pod Waliłami

Zapraszamy na uroczyste obchody 160. rocznicy Bitwy pod Waliłami. Powstanie Styczniowe było największym zrywem narodowowyzwoleńczym przeciwko zaborcy rosyjskiemu. W ciągu prawie dwóch lat trwania powstania stoczono ponad tysiąc bitew i potyczek. Jedna z nich, zwana bitwą pod Waliłami, miała miejsce w uroczysku Piereciosy, w Nadleśnictwie Waliły.
Historycznie teren Nadleśnictwa Waliły jest mocno związany z powstaniem styczniowym 1863r. W ówczesnym czasie kompleks Puszczy Knyszyńskiej był schronieniem dla nowo powstałego oddziału powstańczego dowodzonego przez Onufrego Duchyńskiego oraz Walerego Wróblewskiego. Lasy Nadleśnictwa Waliły były świadkiem dramatycznych wydarzeń. W dniu 29 kwietnia 1863 roku pod wsią Waliły doszło do pierwszej i największej na terenie Puszczy Knyszyńskiej bitwy powstańców z wojskami rosyjskimi. Polski oddział liczący ok. 300 osób założył obóz w ostępie zwanym Komotowszczyzna. Jednak Rosjanom udało się ich wytropić. Po trwającej około godziny bitwie polski oddział został rozproszony. Na placu boju poległo 32 powstańców, których pochowano w istniejącej do dziś mogile. Bitwa z 29 kwietnia zakończyła się porażką powstańców. Jednakże chrzest bojowy pod Waliłami grupy Wróblewskiego miał zasadnicze znaczenie. Przyczyny niepowodzenia tkwiły wyłącznie w niekompletnym i niesprawnym uzbrojeniu. Wojska carskie były pod tym względem o wiele lepiej przygotowane. Z bitwy wyciągnięto pozytywne wnioski. Powstańcy okazali się zdecydowani do podjęcia walki w razie spotkania z nieprzyjacielem, a przy tym wykazali duży hart bojowy.


Nadleśnictwo Waliły zamierza upamiętnić to wydarzenie organizując oficjalne obchody, w trakcie których odbędzie się: odsłonięcie odrestaurowanego pomnika staraniem Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, apel poległych, uroczysta msza święta oraz rekonstrukcja historyczna będącą inscenizacją bitwy pod Waliłami. Obchody zaplanowano na 29 kwietnia 2023 roku dokładnie w 160. rocznicę bitwy. Wydarzenie będzie miało charakter otwarty dla mieszkańców regionu, którzy oprócz udziału w uroczystości i obejrzeniu inscenizacji, będą mieli możliwość wysłuchania koncertu utworów patriotycznych oraz zwiedzania obozu powstańców styczniowych. Przewidziano również liczne stoiska informacyjne i promocyjne. Inscenizacja bitwy pod Waliłami organizowana przez Nadleśnictwo ma na celu kształtowanie postaw patriotycznych, poszerzenie wiedzy o historii regionu, a także rozwijanie aktywnego udziału w życiu społeczności lokalnej i państwowej.
Patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Województwo Podlaskie jest Partnerem Strategicznym Bitwy pod Waliłami oraz dofinansowuje wydarzenie.